Skip to main content

Umowy cywilno-prawne, bo właśnie o nich mowa, są bardzo popularną formą zatrudniania pracowników. W wielu przypadkach preferują ją pracodawcy, gdyż zatrudnianie w tej formie związane jest z mniejszymi kosztami po ich stronie. Generalnie w ramach takich umów (zlecenia lub o dzieło) powinno być wykonanie określonej pracy. Niestety rozwiązanie to jest często nadużywane i wykorzystywane również w przypadku osób, które wykonują te same czynności co pracownicy etatowi.

Zdolność kredytowa

A co na to banki? Nie ma problemu z zaakceptowaniem takiego dochodu przy liczeniu zdolności kredytowej. Jednak wymogi są nieco bardziej restrykcyjne niż w przypadku umowy o pracę. Umowa taka musi trwać odpowiednio długo, minimum 6 m-cy. Natomiast większość banku wymaga umowy od, co najmniej, 12 miesięcy. Przede wszystkim musisz uzyskiwać stabilny dochód. Dlatego też niektóre banki wymagają przedstawienia zeznania podatkowego za rok poprzedni.

Dodatkowo mogą jeszcze obowiązywać ograniczenia „pandemiczne”. Oznacza to, że niektóre banki nie uznają dochodu z tego tytułu. Inne zaakceptują jeżeli nie będzie on jedynym w gospodarstwie domowym.

Liczenie dochodu

Dochód z tego typu umów można wyliczyć m.in. tak:

12 m-cy dochód netto = przychód – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – podatek – rzeczywiste koszty realizacji umów

Dość istotne są rzeczywiste (na PIT lub rachunkach) koszty realizacji umów. Pamiętać o tym powinni w szczególności różnego rodzaju twórcy, którzy mają prawo do wyższych kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jeżeli zamiast 20% korzystasz z 50% stawki kup to analityk w banku wyliczy dochód netto jedynie od połowy przychodu.

Umowa taka powinna również obowiązywać do przodu przynajmniej 6 m-cy. Natomiast wartość wpływów na konto powinna być zgodna z wystawianymi rachunkami. Analityk może również poprosić o treść zawartych umów.

Nawet ta (dość nielubiana) przez większość pracowników forma zatrudniania pracowników nie przekreśla możliwości ubiegania się o kredyt. Wymogi są bardziej zaostrzone jednak (przy odpowiednim dochodzie i okresie trwania umowy) tacy klienci również mogą się ubiegać o finansowanie inwestycji.

Wnioski

Jeżeli uzyskujesz dochód z umowy zlecenia to zanim podpiszesz umowę (przedwstępną) oraz cokolwiek wpłacisz. Udaj się do eksperta kredytowego. Odpowiesz na kilka pytań i jasne będzie czy (i na jaką kwotę) masz zdolność kredytową.

Robert Sierant

Zostaw komentarz