Skip to main content

Jak wygląda lepienie bałwana pewnie każdy (kto był dzieckiem i miał styczność ze śniegiem) wie. Wystarczy toczyć kulę śnieżną i robi się ona coraz większa aż do momentu kiedy osiąga satysfakcjonujący rozmiar. Dokładnie tak samo działa procent składany w finansach. Zjawisko to (w finansach) nazywa się: procent składany.

Analiza przypadków

Załóżmy, że mamy dwóch braci. Niech to będzie Jacek i Wojtek. Obydwaj mieli ten sam plan, odkładać co miesiąc określoną kwotę. Ale na tym ich podobieństwa się kończą. Jacek co miesiąc chował w szufladzie 100 zł, natomiast Wojtek wpłacał tę samą kwotę np. do funduszu inwestycyjnego. Po 10 latach Jacek miał do dyspozycji 100 zł x 12 miesięcy x 10 lat = 12.000 zł. Niczym nie ryzykował (oprócz tego, że mu ktoś te pieniądze z szuflady zabierze).

Wojtka inwestycja przyniosła mu średnio 5% zysku w skali roku. Do wyliczenia jaką kwotą (FV) będzie on dysponował po 10 latach wykorzystam kalkulator finansowy.

Parametry:

N = 10
P/YR = 12
I/YR = 5
PV = 0
PMT = -100
FV = ???

Jego wynik na inwestycji to 15.592,93 zł brutto. Od zysku (3.592,93 zł) musi on bowiem zapłacić podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. A zatem zysk netto to 3.592,93 zł – (3.592,93 zł x 19%) = 2.910,27 zł, łącznie z wpłaconymi kwota zostanie mu 14.910,27 zł.

Nie zapominajmy jeszcze o jednym. Wartość pieniądza w czasie się zmienia. W gospodarce występuje zjawisko o nazwie inflacja (rzadziej deflacji), które powoduje, że realna wartość pieniądza się zmienia. Jeżeli inflacja wynosi np. 2% rocznie to siła nabywcza 12.000 zł dzisiaj jest równa 14.627,93 zł za 10 lat.

Jeżeli odniesiemy to do naszego przykładu to wnioski są następujące:

Jacek nominalnie będzie miał 12.000 zł, jednak ta kwota (w przyszłości) odpowiada jedynie 9.844,18 zł w dzisiejszych pieniądzach. Tak zmieniła się ich siła nabywcza.

U Wojtka wygląda to nieco lepiej. Po zapłaceniu podatku dysponował on kwotą 14.910,27 zł. Odpowiada ona obecnym 12.231,61 zł.

Wnioski

Wniosek nasuwa się sam.

Wartość pieniądza w czasie się zmienia, w przypadku inflacji traci on na wartości (za tę samą kwotę możemy nabyć mniej dóbr). A zatem należy oszczędzać, ale w taki sposób, aby nasz zysk był wyższy od inflacji.

I na zakończenie. A co by było, gdyby bracia oszczędzali te 100 zł przez 50 lat? Jacek uzbierałby 60.000 zł, natomiast Wojtek całe 267.977,14 zł. Robi wrażenie, no nie? Im dłużej toczysz kulę śnieżną tym robi się ona większa…Oczywiście znaczenie ma również stopa zwrotu na inwestycji. Czyli ile możesz na niej zyskać lub (nawet) stracić. Bo skoro mówimy o inwestycji to zawsze wiąże się ona z ryzykiem straty. Chcesz wiedzieć więcej? Poznać sposoby na skuteczne inwestowanie? Zapraszam do kontaktu.

A wybrane portfele inwestycyjne znajdziesz tutaj.

Robert Sierant

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz