Skip to main content

Spłacasz już kredyt hipoteczny i czujesz, że masz potrzebę zmiany oprocentowania. Ze zmiennego na stałe lub wręcz przeciwnie. Czy w każdej sytuacji jest to możliwe? Co na to banki? Jak zmienić oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Od lipca 2021 r. wszystkie banki komercyjne muszą już oferować kredyty hipoteczne ze stałym (okresowo) oprocentowaniem. Początkowo zainteresowanie nimi było bardzo małe. Wibor w okolicy 0,2% powodował, że zdecydowana większość kredytobiorców zdecydowała się jednak na oprocentowanie zmienne. Obecnie (po serii bardzo dynamicznych wzrostów stóp procentowych, do ponad 5%) wielu kredytobiorców zainteresowało się jednak oprocentowaniem stałym. Czy jednak zmiana jest zawsze możliwa?

Ze zmiennego na stałe

Ten kierunek jest obecnie najpopularniejszy. Nawet część banków sama proponuje swoim klientom tego rodzaju zmianę. Wtedy wystarczy aneks do umowy i gotowe. Co w przypadku, gdy to kredytobiorca jednak chce przejść ze zmiennego na stałe?

Alior Bank

Bank daje taką możliwość, pod warunkiem, że pozostały do spłaty okres kredytu jest nie krótszy niż 7 lat. Natomiast po zakończeniu okresu stałego oprocentowania klient otrzyma propozycję nowych warunków (nie może być mniej niż 7 lat do końca umowy). Jednocześnie bank zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia nowej analizy zdolności kredytowej.

BOŚ

Możliwość zmiany oprocentowania na stałe dotyczy jedynie umów zawartych po 1 stycznia 2018 r. Po zakończeniu 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania stałego kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (WIBOR i marża banku). Oprocentowanie będzie ustalone w stosunku rocznym oraz wskazane w umowie kredytu lub aneksie do umowy kredytu hipotecznego. Marża wskazana w umowie będzie marżą obowiązującą na dzień podpisania umowy lub aneksu do umowy.

BPS

Tak, pod warunkiem, że kredyt został już w całości uruchomiony. Po 5 latach oprocentowanie zmienne, jednak jest możliwość złożenia wniosku o stałe na kolejny okres.

BNP Paribas

Tak, warunkiem jest podpisanie aneksu. Przez 5 lub 10 lat od uruchomienia kredytu stała stopa procentowa. Po upływie tego okresu – zmienna stopa procentowa określona z góry w umowie kredytu (WIBOR 3M + marża banku).
Stałą stopa procentową będzie można przedłużyć na kolejny okres obowiązującego za 5-10 lat (wymagane podpisania aneksu). Jednak kontynuacją domyślną jest zmienna stopa procentowa (jeśli klient nie zdecyduje inaczej).

Citi Bank

Jest możliwość zmiany na oprocentowanie stałe, warunkiem podpisanie aneksu. Po 5 latach zmienne lub stałe na nowych warunkach.

ING

Możliwość zmiany na oprocentowanie stałe po uruchomieniu kredytu. Nie ma takiej możliwości w trakcie procesu. Wtedy konieczne złożenie nowego wniosku. Po 5 latach albo oprocentowanie stałe na warunkach zaproponowanych przez bank albo zmienne czyli WIBOR 6M + marża z umowy kredytowej. Uwaga. Po zmianie ze stałego na zmienne nie ma już możliwości powrotu na oprocentowanie stałe!

Millennium

Przejście na oprocentowanie stałe w każdym momencie, warunek to podpisanie aneksu. Jednak w przypadku kredytów wypłacanych w transzach dopiero po uruchomieniu całości oraz zakończeniu okresu karencji. Po 5 latach oprocentowanie do wyboru przez klienta. Szczegółowe informacje w umowie kredytowej.

mBank

Nie ma problemu ze zmianą oprocentowania ze zmiennego na stałe. Konieczny aneks. Po upływie 5 lat klient może wnioskować ponownie o oprocentowanie stałe.
A dokładniej, na 2 miesiące przed upływem okresu obowiązywania stałego oprocentowania klient może dokonać wyboru: przedłużyć oprocentowanie stałe na kolejny okres (z nową stawką proponowaną przez bank) lub przejść na zmienne oprocentowanie. Marża zapisana w umowie kredytowej.

PeKaO

Tak, na wniosek kredytobiorcy, pod warunkiem zawarcia aneksu do umowy. Zmienne (przejście automatyczne) WIBOR 6M + marża banku określona w umowie kredytu lub stałe (opcjonalne) na kolejny 5-letni okres. Na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z ofertą banku obowiązującą na dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego.

PKO BP

Tak, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. kredyt w PLN,
  2. do końca okresu kredytowania pozostało nie mniej niż 5 lat,
  3. klient posiada zdolność kredytową w zakresie stałej stopy,
  4. klient nie masz zaległości w spłacie.

Po 5 latach: kredyt/pożyczka będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (WIBOR + marża banku). Kredytobiorca może wystąpić o aneks do umowy o zmianę oprocentowania na stałą stopę procentową zgodnie z ofertą banku, która będzie wtedy obowiązywała.

Santander

Na zmianę oprocentowania (bez znaczenia czy na stałe czy zmienne) bank musi wyrazić indywidualną zgodę. Nie ma na to konkretnej procedury. Bank będzie brał pod uwagę różne czynniki związane z kredytobiorcą oraz jego zobowiązaniem. Po 5 latach oprocentowania stałego zmiana na oprocentowanie zmienne. Marża banku z umowy + WIBOR.

Ze stałego na zmienne

Jeżeli masz kredyt ze stałym oprocentowaniem to banki (za wyjątkiem Santandera) nie wyrażają zgody na przejście z oprocentowania stałego na zmienne w okresie obowiązywania tego pierwszego (5-7 lat). To bardzo ważna informacja dla tych, którzy (być może) mieli pomysł, aby tak sobie przeskakiwać z jednego na drugie. W zależności od aktualnej sytuacji. W takim wypadku, jeżeli chcesz wrócić na zmienne to niestety, ale musisz również zmienić bank czyli refinansować kredyt.

Dlatego też decyzja o wyborze oprocentowania powinna być przemyślana. Jeżeli potrzebujesz symulację to serdecznie zapraszam.

Robert Sierant

 

 

 

Zostaw komentarz