Skip to main content

W okresie PRL książeczki mieszkaniowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponoć założono ich „miliony” z czego ok. 1 milion rachunków nadal jest prowadzonych przez bank PKO BP. Jeżeli posiadasz jeszcze taką książeczkę i chcesz w przyszłości skorzystać z przysługującej ci premii gwarancyjnej to nie zapomnij zarejestrować jej do 31 grudnia 2022 roku.

Zmiana przepisów

Od stycznia 2021 roku zmieniły się przepisy dotyczące udzielania premii gwarancyjnych. Dotyczą one zarówno obowiązku rejestracji książeczek, jak również uprawnień do premii gwarancyjnej. Na wniosek właściciela książeczkę mieszkaniową rejestruje bank, który prowadzi jej obsługę. Najwięcej tego rodzaju rachunków prowadzi Bank PKO BP SA. W celu rejestracji książeczki musisz udać się do dowolnej placówki. Koniecznie zabierz ze sobą książeczkę mieszkaniową. Data rejestracji będzie mieć wpływ na termin likwidacji książeczki mieszkaniowej.

Dla książeczek zarejestrowanych do 31 grudnia 2022 r. zasady likwidacji nie zmienią się. Jednak jeżeli właściciel nie zarejestruje jej do końca 2022 r. to uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej uzyska dopiero 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji tej książeczki. Czyli np. zarejestrowaną książeczkę w 2023 r. będzie można zlikwidować dopiero od 1 stycznia 2024 r.!

Termin na złożenie wniosku wynosi 90 dni licząc od:

  • 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji książeczki mieszkaniowej, jeśli czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej została dokonana w roku, w którym dokonano rejestracji książeczki mieszkaniowej albo
  • dokonania czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej, jeśli rejestracji książeczki mieszkaniowej dokonano w latach poprzedzających rok, w którym dokonano czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

Nabycie w udziałach

Zmiana dotyczy też nabycia w udziałach. Według zasad (obowiązujących do stycznia 2021 r.) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub nabycie własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość (pełna własność) lub domu jednorodzinnego było podstawą do uzyskania premii gwarancyjnej. Wyjątek to nabycie w częściach ułamkowych. Po nowelizacji podstawą do uzyskania premii gwarancyjnej jest również nabycie nieruchomości w częściach ułamkowych, o ile udział posiadacza książeczki wynosi nie mniej niż 25 %.

Premia gwarancyjna jako wkład własny

Premia gwarancyjna zapisana na książeczce mieszkaniowej (w niektórych bankach) nadal może być wkładem własnym przy kredycie mieszkaniowym. Jeżeli posiadasz taką książeczkę to zapytaj czy bank, w którym chcesz składać wniosek zaakceptuje taką formę wkładu własnego. Jeżeli tak to konieczne będzie zaświadczenie z  PKO BP (lub innego banku prowadzącego książeczkę mieszkaniową m.in. banku spółdzielczego) o stanie oszczędności i premii gwarancyjnej.
Po zawarciu umowy kredytu mieszkaniowego likwidujesz książeczkę mieszkaniową (umowa kredytowa może być podstawą do jej likwidacji). Następnie bank prowadzący rachunek „mieszkaniowy” przekaże środki do banku, w którym podpisałeś umowę kredytową. Ten bank, razem z kredytem, przekaże środki z premii gwarancyjnej na konto zbywcy. 

Wysokość premii gwarancyjnej

Średnia wysokość premii gwarancyjnej to obecnie około 14 tys. złotych. Jak ktoś taką książeczkę posiada to warto z tego skorzystać, pieniądze niemal leżą na ulicy. Swoją książeczkę zlikwidowałem prawie 20 lat temu. Miałem ponoć wpłacony pełen wkład na mieszkanie. Zgromadzone środki + premia gwarancyjna to było jakieś 6 tys. złotych czyli wystarczyło mi na ok. 2m2 mieszkania. Okazuje się, że obecnie za te 14 tys. również można nabyć podobny fragment nieruchomości.

Posiadasz książeczkę mieszkaniową i zastanawiasz się na co możesz przeznaczyć środki tam zgromadzone? Zapraszam do kontaktu, opcji jest wiele, ale pamiętaj: zarejestruj książeczkę do końca 2022 r.!

Robert Sierant

 

 

 

Zostaw komentarz