Skip to main content

Wiele się mówi o tym, że chcą nam „zakazać” gotówki i w ten sposób ograniczyć wolność. Tak naprawdę możesz płacić za towary i usługi jak chcesz, kartą lub gotówką. Ale jeżeli chcesz się ubiegać o kredyt to ważne, aby wynagrodzenie wpływało na konto bankowe. Taki klient jest dla banku dużo bardziej wiarygodny. Gotówka do ręki może utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu.

Weryfikacja dochodu

Każda osoba, która chce się starać o kredyt musi mieć wyliczoną zdolność kredytową czyli zdolność do spłaty zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Jednym z elementów liczenia zdolności jest określenie dochodu potencjalnego kredytobiorcy. Zazwyczaj konieczne jest przedstawienie potwierdzenia uzyskiwania dochodu z dwóch źródeł. Pierwsze to zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i dochodu. Drugim (potwierdzającym) jest historia konta, na które ten dochód wpływa. Banki mogą wymagać pełnej historii lub tylko samych wpływów za okres od 3 do 12 miesięcy. Co w przypadku, gdy wynagrodzenie (z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej) na konto nie wpływa czyli jest wypłacane gotówką?

Wynagrodzenie w gotówce

Przy gotówce sprawa się komplikuje. W niektórych bankach na tyle, że taki dochód nie zostanie uznany w całości (wyniesie zero). Takie podejście jest w Aliorze, ING, mBanku oraz PKO BP. Pozostałe banki będą chciały zweryfikować faktyczne wynagrodzenie. Zamiast wyciągu z konta mogą zaakceptować dokument z ZUS potwierdzający podstawę naliczania składek (najczęściej). Mogą również wymagać przedstawienia zeznania podatkowego (PIT) za poprzedni rok a także druku RMUA.

Dlatego jeżeli dopiero planujesz wnioskować o kredyt i wynagrodzenie otrzymujesz w gotówce to warto jednak przekierować je na konto bankowe. Ważne, aby wpływy były bezpośrednio od pracodawcy, wpłaty własne we wpłatomacie nie mają znaczenia. Nawet już chociaż jeden wpływ (zamiast gotówki do ręki) może pomóc. Oczywiście nie musi to wykluczać konieczności przedstawienia PITu lub dokumentu z ZUS.

O te dokumenty analityk może również poprosić w przypadku, gdy w ostatnim czasie dochód mocno wzrósł lub jego wysokość ma tendencję do dużego wahania. W takim przypadku warto również dołączyć do wniosku stosowne wyjaśnienie.

Działalność gospodarcza

W przypadku uzyskiwania dochodu z działalności gospodarczej banki (w zdecydowanej większości) nie potrzebują historii rachunku bieżącego (firmowego). Wystarczający jest PIT (lub PITy za dwa ostatnie lata) oraz KPiR lub ewidencja przychodów (dla ryczałtu). Wynika to bowiem z tego, że prowadzący własne firmy mają obowiązek rozliczania się z kontrahentami poprzez firmowy rachunek bankowy.

Analityk może jedynie poprosić o potwierdzenia wpłat zaliczek na podatek dochodowy lub składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz tego oczywiście zaświadczenia dotyczące braku zaległości w ZUS i US.

Zatrudnienie za granicą

Niektóre banki akceptują również dochód (z umowy o pracę) uzyskiwany za granicą. Istnieje możliwość wnioskowania o kredyt hipoteczny w euro (dwa banki) oraz także w koronach szwedzkich i norweskich (jeden bank). Dochód taki zostanie zaakceptowany tylko jeżeli wpływa na konto bankowe. PeKaO SA wymaga, aby wpływa był bezpośrednio na konto bankowe w polskim banku (dla EUR, NOK i SEK). Alior zaakceptuje również wpływy dochodu (tylko EUR) na rachunek w zagranicznym banku.

Kredyty gotówkowe

Tutaj sytuacja jest analogiczna jak w przypadku kredytów hipotecznych. Jednak część banków także będzie wymagała wpływu wynagrodzenia na konto (warunek konieczny). Część banków nawet nie potrzebuje wypełnionego zaświadczenia dot. zatrudnienia. Wystarczy informacja podana przez (potencjalnego) kredytobiorcę na wniosku kredytowym. Co więcej, można trafić także na oferty, w których wypełnia się wniosek + bank dokonuje automatycznej (kontomatik) analizy wpływów na konto bankowe. Jeżeli ich nie ma to niestety brak możliwości wnioskowania o kredyt.

Co więcej, zarówno w przypadku kredytów hipotecznych i gotówkowych, bank może wymagać przekierowania dochodu na konto. Będzie to jeden z warunków uzyskania oferty promocyjnej. Jest ona zwykle dużo bardziej korzystna niż tzw. oferta standardowa.

Wnioski

Otrzymujesz wynagrodzenie w gotówce? Postaraj się, aby wpływy były jednak na konto bankowe. Dzięki temu zwiększy się liczba dostępnych banków, w których potencjalnie masz szansę na kredyt. Unikaj także nagłego wzrostu dochodu, gdyż analityk może pomyśleć, że to był dochód „zrobiony pod kredyt”. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie akceptacji dochodu – zgłoś się do eksperta kredytowego. Sprawdzi, policzy i podpowie co ewentualnie jest do poprawy. Nie strzelaj na ślepo i nie składaj wniosków jeżeli sytuacja jest niejasna. W ten sposób możesz sobie jedynie zaszkodzić.

Robert Sierant

 

 

Zostaw komentarz