Ubezpieczenia na życie

Polisy na życie i dożycie. Zazwyczaj klienci dowiadują się o nich dopiero w sytuacji, gdy ubiegają się o kredyt hipoteczny. KNF zaleca, aby kredytobiorcy korzystali z ubezpieczenia na życie jako własnej formy zabezpieczenia na wypadek ewentualnych sytuacji (wypadek, choroba lub śmierć) w życiu prywatnym. Dodatkowo w większości banków są one albo obligatoryjne lub występują jako element oferty promocyjnej. Zazwyczaj klient ma wybór czy skorzystać z polisy „bankowej” czyli oferowanej w banku jako elementu „pakietu” kredytowego czy też dostarczy polisę własną (z rynku) i wykona cesję na bank.

Z której opcji skorzystać? Jedno i drugie rozwiązanie ma plusy i minusy.

oprocentowanie stałe czy zmienne

Polisy bankowe są zwykle tańsze (już od 0,03% salda kredytu miesięcznie), ale też posiadają więcej wyłączeń oraz ich zakres może być bardzo ograniczony. Nie wymagają też przeprowadzenia ankiety medycznej oraz pracownicy banków rzadko omawiają z kredytobiorcami warunki ubezpieczenia. Najważniejszy jest przecież kredyt, a polisa na życie często traktowana jest jak przysłowiowe piąte koło u wozu…

Wybierając taką polisę przede wszystkich spełniasz zalecenia KNF oraz zabezpieczasz bank (a nie siebie lub swoją rodzinę). Czy chcesz, aby tak to wyglądało? To już jest twoja decyzja.

Z drugiej strony polisa indywidualna jest zazwyczaj droższa, ale ma to uzasadnienie. Jej zakres jest pełniejszy i stricte dopasowany do potrzeb ubezpieczonego. Konieczna jest również ankieta medyczna. Zazwyczaj nie jest to jedynie wymagana przez bank polisa na życie (tzw. trumienna), ale również chroni w przypadku choroby lub wypadku. Zakres polisy można zatem (prawie) dowolnie kształtować. Oczywiście nie zapominając o tym, aby suma ubezpieczenia od ryzyka śmierci była nie niższa niż określona w umowie kredytowej.

Na którą opcję zatem się zdecydować? Zanim podejmiesz decyzję zapoznaj się z obydwoma. Pokażę ci konkretnie zalety i wady opcji jakie masz do wyboru. Cokolwiek zdecydujesz to TY będziesz płacić składkę oraz korzystać z polisy jeżeli zajdzie taka potrzeba.

wkład własny
zdolność kredytowa

Koszt polisy ubezpieczeniowej w banku poznasz już na etapie składania wniosku kredytowego. W końcu jest to procent od kwoty kredytu. Natomiast w przypadku polisy indywidualnej konieczna jest ankieta i tak naprawdę rozmowa z agentem ubezpieczeniowym, z którym omówisz swoje oczekiwania oraz możliwości.

Możesz również skorzystać z kalkulatora i samodzielnie wyliczyć sobie szacunkową składkę

KREDYTOWA OCHRONA

Jednak zanim zaakceptujesz ofertę skontaktuj się ze mną. Omówię ofertę oraz pomogę w procesie zakupu polisy.